Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student tannyFemale/France Groups :iconkpopfever: KpopFever
k-pop a life style.
Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 175 Deviations 1,915 Comments 13,804 Pageviews
×

Groups

deviantID

fanknguyen's Profile Picture
fanknguyen
tanny
Artist | Student | Design & Interfaces
France
" Thanh xuân như một cơn gió , và gặp anh như cơn gió ấy vô tình lướt qua một cành hoa "
17yrs
Élysée,Paris
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconhari266:
Hari266 Featured By Owner Jul 10, 2016  Professional Photographer
S' nhớ e ko ạ ? Cương trên Zing á s' 
Reply
:iconlandobaldur:
landobaldur Featured By Owner Jun 26, 2016  Professional General Artist
◖(◣☩◢)◗ *beep* *boop* ##.scanning environment.## *flies away*
Reply
:iconphanuyen:
PhanUyen Featured By Owner Jun 17, 2016  Student Interface Designer
s' còn nhớ e kh =(((
Reply
:iconfanknguyen:
fanknguyen Featured By Owner Jun 24, 2016  Student Interface Designer
Awwww , xin lỗi em vì chị không hay vào DA , nhớ chứ sao không nhớ , nhớ quá trời quá đất luôn . Bạn chị không nhiều đâu nên ai chị cũng nhớ hết á :((  
Reply
:iconphanuyen:
PhanUyen Featured By Owner Jun 24, 2016  Student Interface Designer
Em mất nick củ r :( nên giờ lập lại :(( Tưởng chị quên em rồi 
Reply
:iconfanknguyen:
fanknguyen Featured By Owner Jun 25, 2016  Student Interface Designer
tôi mà quên cô tôi đập đầu vào gối tự tử cho cô xem 
Reply
(1 Reply)
:icondorabin:
Dorabin Featured By Owner Sep 13, 2015  Student Interface Designer
Chị ơi 
Reply
:iconfanknguyen:
fanknguyen Featured By Owner Sep 15, 2015  Student Interface Designer
ơi
Reply
:icondorabin:
Dorabin Featured By Owner Sep 16, 2015  Student Interface Designer
chị có facebook không
Reply
Add a Comment: